Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 ÖZEL İAOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURUM YÖNETMELİĞİ

Kayıt

MADDE 1-(1) Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmi okul yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Ancak;

  • Boş kalan kontenjan için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sınav Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden alınan aritmetik puan ortalaması puan üstünlüğüne ve sağlık kurulu raporu dikkate alınarak kayıt yapılır.

       (b) Kontenjanın dolmaması halinde kontenjan tamamlanıncaya kadar kayıtlara devam edilir.

       (2) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

Nakil ve Geçişler

MADDE 2-(1) Okulun 10. Sınıflarına yapılacak program ve alan geçişlerinde okulda kayıtlı bulunan öğrencilerle ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra açık kalan kontenjan bulunması halinde ve diğer ara sınıflar için yapılacak nakiller, sağlık kurulu raporu ile okul yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak olan sınav sonucuna göre yapılır.

Kazanılmış Haklar

MADDE 3-(1) Yürürlükte bulunan kurum yönetmeliğine göre kayıtlı bulunan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 4-(1) Bu yönetmelik Bakanlıkça onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5-(1)  Bu yönetmelik hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı adına Okul Müdürü yürütür.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.